Goniophotometer: Powrót do podstaw

Zasadniczo, rolą goniofotometru jest pomoc w pomiarze światła uwalnianego spośród obiektu poniżej różnymi kątami. W ciągu ostatnich kilku dekad, rola tego urządzenia wzrosło, przede wszystkim z powodu pojawieniu się diod LED. Żarówki te znajdują się na korona drzewa ukierunkowanych źródeł światła. W diodach LED występuje niejednorodny, przestrzenny http://www.musiolik.pl rozpatrywanie światła. W tym artykule, mamy zamysł omówić o niektórych wspólnych zastosowań tudzież rodzajów tego urządzenia. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Jeśli chodzi o dystrybucję światła, jak genealogia światła jest jednorodne, to jest wzięty jak Lambertian źródła. Ponieważ istnieją ścisłe przepisy, możemy powiedzieć, że istnieje duże istotność w przestrzennym rozkładzie światła. Jest to prawda, jeśliby chodzi o projektowanie a oświetlenie samochodów.

Porozmawiajmy o kilku typowych zastosowaniach dobrego goniofotometru. Opis http://www.steplewski.pl zastosowań pomoże Ci lepiej poznać rolę tych urządzeń.

Zastosowania

Poniżej znajduje się zobrazowanie zastosowań tych urządzeń. Lista nie jest kompletna, pomimo tego daje sąd na to, do czego te urządzenia są używane.

Mogą one pomóc w pomiarze strumienia świetlnego źródła światła

Mogą odciążyć w pomiarze natężenia światła spośród danego źródła, które jest niemało mniejsze w porównaniu do wielkości goniophotometru

Są one wyposażone w czujniki koloru, które mogą przynieść ulgę w pomiarze jednorodności koloru i skorelowanego rozkładu http://www.celuch.pl temperatury barwowej.

Rodzaje

Omówmy chwilowo parę popularnych typów goniofotometrów. Innymi słowy, zdefiniujemy kilka typów tych urządzeń. Wybór jednostki zależy od chwili rodzaju aplikacji a jej zastosowań. Dlatego ważne jest, żeby poznać różne typy tych jednostek.

Typ A

Ten klasa urządzenia posiada stałą oś poziomą natomiast oś pionową połączoną prostopadle do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Typ B

Ten rodzaj jest wyposażony w stałą ośka pionową natomiast dołączoną ośka poziomą. Są one prostopadłe do głównego kierunku wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, żeby pamiętać http://www.bronicki.pl, że również typ A podczas gdy natomiast wersja B są nazywane konstrukcjami dwukolumnowymi. Oprócz tego, ów rodzaj jednostki jest żywy aż do regulacji lampy kraty. Ponadto, ośka symetrii i poziomego wirującego zwolennika są rodzajem współosiowego.

Typ C

Ten model charakteryzuje się stałą osią pionową, która jest prostopadła aż do linii pomiarowej. Również ośka pozioma jest równoległa aż do pierwotnego kąta wyjściowego źródła światła.

Ważne jest, żeby pamiętać, że model C jest kultowy jako struktury jednokolumnowe. Ten typ struktury jest utworzony, gdy zdejmiemy kolumnę pomocniczą z danej struktury dwukolumnowej.

Ogólnie http://www.charzynski.pl sprawa biorąc, ów wersja jest idealnym wyborem w celu stałej lampy punktowej, lampy rurowej zaś innych urządzeń tego typu. Ponadto, poziome odsiecz obrotowe i poblask osi lampy jest współosiowy.

W skrócie, to był skrótowy zobrazowanie zastosowań i typów goniophotometers. Mam nadzieję, że ten towar pomoże Ci utrzymywać się wielce lepsze uchwycenie tych jednostek.

Related Posts