Kredytowanie szpitali jest podróżą, tudzież nie celem

W obecnym scenariuszu, jakość jest największym motorem w celu każdej firmy, ażeby nawiązać sukces. Jakość pozostaje w sercu każdej firmy. Opieka zdrowotna jest jedną z takich branż, gdzie postać opieki nie może istnieć narażone na szwank w ciągu wszelką cenę. Krajobraz opieki zdrowotnej w Indiach jest niesłychanie przebojowy i działa w środowisku o szybkich zmianach społecznych, gospodarczych oraz technologicznych http://www.guzniczak.eu. Dość notorycznie słyszymy o słabej opiece powyżej pacjentem, zaniedbaniach, przypadkach readmisji, zakażeniach szpitalnych, nieefektywnych placówkach, nieodpowiednich zasobach, niehigienicznym środowisku. W związku z tym jakość usług medycznych staje się koniecznością, i uwierzytelnienie jest jedynym rozwiązaniem tego problemu!

Akredytacja jest procesem oceny stosowanym za sprawą organizację opieki zdrowotnej w celu uzyskania dostępu tudzież poprawy jakości, wydajności zaś skuteczności. Technecon Healthcare, w charakterze konsultant szpitala, pomaga organizacji opieki zdrowotnej w wypełnieniu tej luki w poprzek wewnętrzną ocenę obiektów tudzież procesów szpitala w celu oceny jego gotowości akredytacyjnej, tudzież także pomaga w przygotowaniu dokumentacji zgodnej spośród normami akredytacyjnymi, kiedy także prowadzi dzięki tok akredytacji http://www.fleszar.eu. Nadrzędnym celem szpitala jest przyrzeczenie wysokiej jakości opieki, bezpiecznych usług zdrowotnych a skrócenie czasu pobytu w szpitalu.

Kto przypuszczalnie się ubiegać o akredytację?

Każda organizacja opieki zdrowotnej, która teraz funkcjonuje
Chętni do przyjęcia odpowiedzialności w ciągu poprawę jakości opieki
Preferowana jest organizacja zarejestrowana bądź licencjonowana z wykorzystaniem odpowiednie władze.
Proces Akredytacji:
Ocena wniosku zgodnie spośród ustalonymi standardami
Badanie przed oceną
Badanie oceniające
Przegląd zaleceń organu oceniającego za sprawą Komitet Akredytacyjny
Badanie ponownej oceny
Zbadanie aktualnych procesów natomiast standardów jakościowych szpitala
Określenie standardów http://www.brozda.eu jakości oraz parametrów wymaganych do akredytacji
Porównanie standardów akredytacyjnych spośród procesami w tym momencie stosowanymi za pomocą szpital
Analiza zaś specyfikacja luk
Zidentyfikować obszary wymagające poprawy

Oprócz wyżej wymienionych punktów, menedżerowie najwyższego szczebla powinni uraczyć inicjatywę w tworzeniu chęci pośród pracowników, dać możliwość odpowiednie szkolenia dla wszystkich pracowników oraz zapewnić ślubowanie spośród ich okolica i zachęcać tudzież katalizować zarządzanie zmianą.

Korzyści spośród akredytacji szpitali:

Poprawa jakości opieki, bezpieczeństwa pacjentów, i tym samym wzmożenie doświadczenia pacjentów http://www.chodak.eu.
Zmniejsza niebezpieczeństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych
Poprawa środowiska pracy dla personelu, co skutkuje wysoką produktywnością
Zwiększa szansę na akredytację spośród ubezpieczeniem natomiast stronami trzecimi.
Zapewnia ufność i pewność między pacjentów na krzyż rękojmia im dostępu aż do dobrej jakości opieki, infrastruktury itp.
Zwiększa liczbę odwiedzin pacjentów, co prowadzi aż do zwiększenia przychodów
Przewaga konkurencyjna nad szpitalami nieakredytowanymi

Szpitale akredytowane muszą cały czas budować stan opieki http://www.przyjemski.eu oraz umożliwiać adekwatność spośród normami jakości. Jeśli w trakcie procesu akredytacji zrzeszenie akredytująca otrzyma informacje, iż informacja oddział w znacznym stopniu nie spełnia obowiązujących standardów, wówczas przypadkiem pozostać podjęta orzeczenie o ponownym badaniu względnie cofnięciu akredytacji. Podczas podczas gdy podejście do akredytacji nie jest łatwa do pokonania, suma czego potrzebuje to ciągłe wysiłki w celu osiągnięcia długoterminowych korzyści.

Related Posts