Maszyna do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co owo jest urządzenie odbiorcze EMI tudzież czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma względnie odbiornik EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) względnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które częstokroć pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu zespół splanowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby przyuważyć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane za sprawą ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami i przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe a analizatory widma, równie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, no tak jak odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej tudzież częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przy użyciu odbiornik EMI ewentualnie analizator widma.

Co owo jest test EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl lub wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwaj rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pomocą narzędzie elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to rzemiosło sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie i ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają istotność na proces modus EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, podczas gdy te emitowane za pośrednictwem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu bądź innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, który jest zarówno przewodzony, gdy zaś emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego należałoby wykonywać testy EMI?

Istnieje co niemiara czynników, które powodują, że badania EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna rafa w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją chociaż wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl oraz personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC tudzież iż gdyby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, plus przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, gdyż zasilacze służą nieco jak „posłaniec” niż początek problemów EMC.

Pozostaje jeszcze przedmiot kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest daleko http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne aniżeli robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużej mierze spodni niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts