Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI tudzież czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma ewentualnie urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym spośród w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) względnie w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu całość schematyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wypatrzyć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane za pomocą utensylia elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami natomiast przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, jednakowo kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, naprawdę kiedy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej a częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przy użyciu odbiornik EMI ewentualnie analizator widma.

Co owo jest badanie EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl względnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na dwie rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane z wykorzystaniem instrument elektroniczne, które mogą być przyczyną zakłócenia czy też awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to zdolność sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie zaś ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają ranga na proces strategia EMC. Badania EMC mogą udawać Greka następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, jak te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu względnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest także przewodzony, kiedy natomiast emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby wykonywać testy EMI?

Istnieje masa czynników, które powodują, że strategia EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym z nich jest pozorna tarapaty w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją choć wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast iż jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bo zasilacze służą właściwie w charakterze „posłaniec” aniżeli genealogia problemów EMC.

Pozostaje coraz rzecz kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużej mierze http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli robienie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest w znacznym stopniu spodni niż cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wprzódy wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts