Urządzenia spawalnicze

Jest owo przebieg spawania łukowego, w którym koalescencja jest wytwarzana przez podgrzewanie materiału za pomocą łuku elektrycznego padającego między elektrodą wolframową zaś materiałem spawanym. Poniżej znajduje się parę informacji na temat różnych www.karmowski.pl typów urządzeń do spawania i cięcia. Elektrody używane w tym procesie są wykonane spośród wolframu ewentualnie wolframu toriowanego. Elektrody wolframowe toriowane są chłodniejsze niż zwykłe elektrody wolframowe a utrzymują kwadratowe końce łuku, tymczasem są droższe.

Gaz osłonowy:
Gaz osłonowy (argon, hel, azot, dwutlenek węgla bądź mieszanina gazów itp.) jest używany w celu uniknięcia gnój atmosferycznego stopionego jeziorka spawalniczego. Gaz osowiały osłania całkowity dziedzina spoiny nim działaniem atmosfery, eliminując potrzebę stosowania topnika. Najczęściej stosowanym gazem obojętnym jest argon, lecz www.drozdzowski.pl można oraz użyć helu bądź mieszaniny tych dwóch gazów. W razie potrzeby można dodać metalu wypełniającego.
Dostępne w handlu gatunki gazu stosowane aż do spawania mają wianek 99,9%. Argon jest o 0,38% cięższy od czasu powietrza a rzędu 10 lanie cięższy od chwili helu. Oba gazy jonizują się, gdy znajdują się w łuku elektrycznym. Oznacza to, że atomy gazu tracą akt swoich elektronów, które mają ładunek ujemny. Te niezrównoważone atomy gazu, zwane jonami dodatnimi, mają obecnie www.doroszuk.pl ładunek pozytywny tudzież są przyciągane aż do ujemnego bieguna łuku elektrycznego.

Biegunowość spawania TIG:
Źródłem prądu może stanowić trend stały lub zmienny, w układy od zastosowania. Łuk o prostej polaryzacji prądu stałego jest praktyczny w przypadku metali innych niż glin a magnez, w tym stopów miedzi, żeliwa, stali a stali nierdzewnej. Zapewnia on dobrą koncentrację ciepła i tworzy spoiny, które są głębokie i wąskie. Szybkość spawania jest wysoka, oraz odkształcenia metalu rodzimego są mniejsze. Odwrotna biegunowość prądu stałego nie jest powszechnie stosowana, jako że wytwarza płytkie i szerokie spoiny. Łuk prądu przemiennego jest stosowany do spawania aluminium, magnezu, żeliwa zaś wielu innych metali. Przeniki w łuku prądu przemiennego znajdują się w połowie drogi pomiędzy przetopem uzyskiwanym w pobliżu zastosowaniu polaryzacji bezpośredniej prądu stałego i polaryzacji odwrotnej prądu stałego.

Proces www.jedral.pl spawania TIG:
W procesie spawania TIG do zajarzenia łuku nagminnie stosuje się nurt o wysokiej częstotliwości oraz wysokim napięciu (100 kHz aż do 2 MHz, 2000 V) tudzież niskim natężeniu. Ma to na celu uniknięcie brud elektrody w przypadku, podczas gdy arkada jest inicjowany przez demolka z materiałem spawanym. Gdy końcówka elektrody znajdzie się w odległości od 3 do 2 mm odkąd materiału spawanego, iskierka przeskakuje dzięki szczelinę powietrzną pomiędzy elektrodą i materiałem spawanym. Następuje jonizacja cenny powietrza www.legowik.pl i powstaje arkada elektryczny.

Nałożony ruch wysokiej częstotliwości powoduje przeskok iskry za pomocą szczelinę między elektrodą a obrabianym przedmiotem. Jeżeli źródło wysokiej częstotliwości nie jest dostępne, łuk można wykopać fundament przez rozruch od czasu podstaw, używając miedzianej pobieżny zaczepowej, by zredukować skażenie elektrody.

Related Posts